Gyakori
kérdések
Kérdései vannak? Segítünk megválaszolni.
Ha további kérdései lennének, hívjon minket vagy küldjön e-mailt.
+36 30 692 6501 - info@zrenergy.hu

Ki válthat kereskedőt?

Bármely, nem lakossági földgázfogyasztó, még az esetben is, ha 20 m3/h-s lekötés alatti mérőórával és egyetemes ellátási jogosultsággal rendelkezik, köthet szabadpiaci ellátási szerződést. (A 20 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztók mind szabadpiaci szerződéssel vételeznek.)


Mikor van lehetőség kereskedőt váltani?

A szabadpiaci szerződések jellemzően 1 évre és jellemzően október 1-től szeptember 30-ig tartó időszakra köttetnek.
(Részletek és kivételek miatt lásd lentebb: Kereskedőváltás szabályai.)


Miért éri meg kereskedőt váltani?

Kedvezőbb szerződéses árakért és feltételekért, illetve a közvetlen, gyors ügyfélszolgálati problémakezelésért.
(Részletek miatt lásd lentebb: Milyen előnnyel jár a ZRENergy-vel történő szerződéskötés?)


Milyen adatokat kell megadni az ajánlatkérés során?

Társaságukra vonatkozó céges és kapcsolattartói adatokon kívül pár műszaki és fogyasztási adat szükséges.
(Részletek miatt lásd lentebb: Ajánlatkérés részletei.)


Elfogadtam a kedvező ajánlatot, megkötöttük a szerződést, hogy kerülök a ZRENergy ellátásába?

Önnek nincs több teendője, ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy aktuális kereskedője pénzügyi és szerződéses feltételek teljesüléséhez kötheti a kereskedőváltás megvalósulását, melyek hiányában az meghiúsulhat.
(Részletek miatt lásd lentebb: Kereskedőváltás szabályai.)


Van költsége a kereskedőváltásnak, mit kell intézni?

Minden kereskedőváltással kapcsolatos feladatot díjmentesen elvégzünk az Ön nevében, csupán egy meghatalmazást kell írnia a részünkre.


Műszakilag, technikailag változtatnak valamin?

Nem fektetünk le új csöveket a fogyasztási helyénél és nem bolygatjuk a mérőóráját: míg a kereskedője évről-évre változhat, az ellátása érdekében igénybe vett szállítói és elosztói szolgáltatást mindig ugyanaz az illetékes biztosítja. Amennyiben műszaki problémát észlel, bővítés miatt több fogyasztóberendezés kerül beépítésre és emiatt teljesítménynövelésre van szüksége, vagy egy felújítás miatt ideiglenesen le kell szereltetni a mérőt – mindezt egy meghatalmazás birtokában díjmentesen intézzük az Ön nevében az elosztói illetékesnél, akinek a feladatkörébe ezek a műveletek tartoznak.

Ajánlatkérés részletei:

Milyen adatokat kell megadni ajánlatkéréshez?

Alapvető cég- és elérhetőségi adatokon túl műszaki és fogyasztási adatokat. Ez utóbbiakat érdemes a lehető legrészletesebben ismernünk, mert minél több információ áll a rendelkezésünkre, annál inkább tudjuk finomhangolni az ajánlati értékeket. Például, éves fogyasztási összmennyiség helyett a havi bontásút. Tudnunk kell a fogyasztási hely címét, POD-azonosítóját (ez egy 16 elemből álló, 39N-nel kezdődő, betűk és számok elegyéből álló karaktersor), és a lekötött teljesítményüket.


Hol találom az ajánlatkéréshez szükséges adatokat?

Amennyiben nincsenek feljegyezve a havi fogyasztási adatai, elkérheti azokat az aktuális kereskedőjétől, vagy megtalálhatja a szerződésében és/vagy a korábbi számláin, m3 mértékegységben. (Előfordul, hogy a szerződésében csak éves fogyasztási adatot tüntetnek fel.)
Amennyiben több POD-dal rendelkezik, azok mindegyikének szerepelnie kell a szerződésében mellékletként, és mindegyikre külön-külön kell számlákat kapnia, így a POD-azonosítók mindkét helyről kinyerhetőek.
Ugyanez igaz a POD-ok lekötött teljesítményére, m3/h vagy kWh/h mértékegységben szerepelniük kell mind a szerződés mellékletében, mind a kapacitásszámlákon.

Kereskedőváltás szabályai

Mikor van lehetőség kereskedőváltásra?

A szabadpiaci szerződéssel rendelkező, 20 m3/h alatti lekötéssel bíró, de nem lakossági, illetve a 20 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztók szerződéses időszaka jellemzően a gázévnek is nevezett, október 1-től szeptember 30-ig tartó, 12 hónapos időszakra szól. Előfordulhatnak ettől eltérő kezdő- és végdátumok (illetve több gázévre szóló szerződések is), de a tömeges kereskedőváltás ideje az adott év októberének első napja. (A kereskedőváltás napját közkeletűen T-napnak nevezik, vonatkozó határidőket ehhez mérten adják meg, például a kereskedőváltás napja előtt 30 nappal jelölése: T-30.)
Ugyanis Ön minden évben újrakötheti a következő gázévre szóló gázellátási szerződését.
Lényeges dátum szeptember 1-e, addigra le kell zárulnia az ajánlatelfogadási, szerződéskötési folyamatnak, hogy a kereskedőváltási teendők kapcsán előírt határidőknek a régi és az új kereskedő eleget tehessen. (Természetesen, ha a megszokott gázévi kezdőnaptól eltérő szerződéses időszaka van, akkor a tervezett új szerződéses kezdődátumtól számított mínusz 30 napig kell megkötni új szerződését, például, aktuális szerződése március 1-ig szól, ez esetben február 1-ig kell megkötnie új szerződését velünk.)


Mi a kereskedőváltás előfeltétele, milyen akadályok merülhetnek fel?

Az általános és minimális előfeltétele minden kereskedő tekintetében annak, hogy Ön kereskedőt válthasson:A kereskedőváltás előtt ne rendelkezzen lejárt számlatartozással az aktuális kereskedője felé. Ebben az esetben ugyanis az aktuális kereskedő megtagadhatja a kereskedőváltási folyamatban rá háruló teendőket mindaddig, míg a tartozást ki nem egyenlíti. Tehát, hiába köt velünk a meglévőjénél kedvezőbb áron, feltételekkel szerződést, mindaddig „beragad” az aktuális kereskedőjénél, míg számlatartozása van, s mivel a kereskedőváltási folyamat havi rendszerességgel kezdeményezhető, így minimum még egy hónapig, elhúzódó tartozás esetén több hónapig az előző kereskedőnél marad ellátásban.

A szerződésében meghatározott kötelezettségeit teljesítenie kell. Előállhat az az eset, hogy noha minden számláját időben rendezte, szerződéses kötelezettségeinek elmulasztása okán mégis meghiúsul a kereskedőváltás. A leggyakoribb ideértendő okok:
a) felmondási idő kötöttsége: több kereskedő ahhoz a feltételhez köti egy adott szerződésre vonatkozó felmondás elfogadását, ha az egy meghatározott, a szerződés lejártát megelőző időintervallumban, más néven időablakban történik.
Például, Ön október 1-én szeretne szeretne kereskedőt váltani, augusztus folyamán elfogadja ajánlatunkat, megkötjük a szerződést, és elküldjük az aktuális szerződésének felmondását az aktuális kereskedőnek. Ő viszont elutasítja azt, mert az aktuális szerződésében az szerepel, hogy annak lejárta előtt 210 és 180 nap közti időablakban (T-210-180) fogadják csak el a felmondást, akkor, és csakis akkor.
Tehát, Önnek már fél évvel korábban, március folyamán meg kellett volna tennie a felmondást. Ha most arra gondol, hogy „Hisz akkor még nem is volt ajánlatom!”, jól gondolja, az ajánlatadási-szerződési időszak jellemzően a nyári hónapokra esik, de ahhoz, hogy Ön az elvi lehetőségét megteremtse a kedvezőbb szerződésre váltásnak, az időablakban meg kell tenni a felmondást.
A látókörünkbe kerül időablakok (ezek mind piacon lévő, valós szerződésekből származó példák más kereskedőktől): T-210-180, T-120-60, T-90-60.
Különösen hátrányos Önre nézve, hogy az időablak miatt meghiúsuló kereskedőváltás esetén az aktuális szerződés automatikusan meghosszabbodik 1 évre és az egyoldalú áremelés jogát biztosítja az aktuális kereskedőnek!
Mit tehet Ön, ha időablakos szerződése van?
Először is, vizsgálja meg a szerződését, hogy van-e benne időablak. Amennyiben már túlhaladt rajta, sajnos a következő gázévre már elvesztette a kedvezőbb feltételekkel történő átszerződés lehetőségét. A rákövetkező gázévre viszont készüljön tudatosan, mondja fel a szerződést az időablakon.
Ha nem haladt túl az időablakon, tegye meg felmondását az időablakon belül!
b) last call: azaz utolsó ajánlattételi lehetőség. Amennyiben az Ön szerződésében szerepel a last call, jogot biztosít az aktuális kereskedőjének, hogy megadott módon az bármely, Ön számára nyújtott földgázellátási ajánlatot megtekintsen és ha úgy dönt, hogy azokat az árakat ő is hajlandó megadni Önnek, akkor köteles velük szerződni. Első pillantásra ez csábítónak is tűnhet Önnek, mert anyagi haszonnal kecsegtet. Ugyanakkor, egyrészt előfordul, hogy a fogyasztó olyan elégedetlen az aktuális kereskedő számlázási módjával, ügyfélszolgálatával, problémakezelésével, hogy a pénzben kifejezhető előny ellenére is inkább átszerződne más kereskedőhöz. Másrészt, a last call egyenes következménye, hogy a kapott ajánlatokban nem az elérhető legkedvezőbb árak fognak szerepelni, számítva arra, hogy az aktuális kereskedő megadja azt.
Mit tehet Ön, ha időablakos szerződése van?
Először is, vizsgálja meg a szerződését, hogy van-e benne last call. Amennyiben igen, ezt jelezze az ajánlatkérése során, és az aktuális kereskedőnek az általa meghatározott módon mutassa be az ajánlatunkat. Ha ezt elmulasztja, az aktuális kereskedő elutasíthatja a kereskedőváltási igényünket, és Ön egy évre „beragad”. Viszont, ha így esne, kérheti azt, hogy a meghosszabbodó szerződésben már ne szerepeljen a last call – így megszabadulhat annak versenytorzító velejáróitól, melyek mind az Ön, mint fogyasztó, mind a mi, mint kereskedő kezét megkötik.


Milyen előnnyel jár a ZRENergy-vel történő szerződéskötés és a kereskedőváltás?

Mindenki a legkedvezőbb ajánlatot keresi és a mérlegelésnél az elsődleges szempont az anyagiak. Célunk olyan, kölcsönösen előnyös, win-win ajánlat nyújtása, mely mindkét fél részére egyaránt kiszámítható, hosszútávú stabilitást biztosít.
Miként pl. a telekommunikáció, internetszolgáltatás területén is megszokott, hogy az ügyfél tájékozódás, utánajárás nélkül újra és újra meghosszabbítja szerződését a megszokott szolgáltatóval, ugyanez igaz a földgázellátásra – az ilyen automatikusan meghosszabbodó, jellemzően túlárazott szerződéseknél lényegesen kedvezőbb köthető néhány alapvető ajánlatkérési adat megadásával, az erre fordított idő jelentős megtakarítást eredményez.
Ugyanakkor, nem biztos, hogy a legolcsóbb ajánlat a legjobb.
Mi nem élünk a fentebb említett versenytorzító és kényszerpályát jelentő eszközökkel, mint a felmondási időablak és a last call. Nem kötjük röghöz, nem korlátozzuk a döntési szabadságát.
Ügyfélszolgálatunk gyors és közvetlen együttműködést biztosít megkeresései esetén, erre különösen nagy hangsúlyt fektetünk: úgy intézzük az ügyeit, ahogy szeretnénk, hogy a miénket is intézzék. Levele, telefonja nem bolyong 30 napos válaszadási határidővel ügyintézőről ügyintézőre, egyablakos eljárást, dedikált kapcsolattartást nyújtunk.
Célunk tehát a legkedvezőbb ajánlat nyújtása majd olyan közvetlen ügyfélkapcsolat kialakítása, melyben minden megkeresése a lehető leggyorsabban a leginkább megelégedésére szolgáló eredménnyel zárul, évről-évre biztosítva partneri együttműködésünket.

További oldalak
Energia-nagykereskedelem
Kössön velünk keretszerződést
és hozzunk létre kölcsönösen előnyös üzleteket.
ZRENizálódjunk együtt!